Profil farnosti

farnosť Medzibrod
21 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Martin Čabák
Kapláni:
Kontaktné informácie